Ceny udelené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2006

Cena Ministerstva kultúry SR  za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Vydavateľstvo Pavian records, Bratislava za knihu Vladimír Godár: Mater.

Cena Ministerstva kultúry SR  autorovi za vynikajúce ilustrácie

 Jana Kiselová-Siteková za knihu Erik Jakub Groch: Píšťalkár.

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

 Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie

 Peter Ďurík  za knihu  Veľpieseň

Cena Ministerstva školstva SR  za učebnicu

Vydavateľstvo Expol Pedagogika, Bratislava za knihu Biológia a starostlivosť o zdravie.

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie

Tlačiarne BB, Banská Bystrica za knihu Dagmar Srnenská: Karol Ondreička – Ex libris

 

Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu

Občianske združenie Slniečkovo, Prešov za knihu Erik Jakub Groch: Píšťalkár

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu

Barbora Paulovičová za Atlas fantastickej zoológie a Nanako Ishida za prácu Alica  na šachovnici.