Ceny udelené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2007

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu

za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Vydavateľstvo FO ART, s.r.o.

za knihu

Katarína Vavrová. Maľba a grafika

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie

Zuzana Bočkayová

za knihu

Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Vladislav Rostoka

za knihy

Art School a Aleš Votava

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie

Robert Brun

za knihu

Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.

za knihu

Biológia pre gymnáziá. Praktické cvičenia a seminár 1.

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni

za mimoriadne polygrafické spracovanie

Tlačiarne BB, spol. s r.o.

za knihu

Tibor Huszár: Letokruhy večnosti / Tree Rings of Eternity

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s r.o.

za knihu

Tomáš Janovic: Drevený tato

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

Andrea Ráchelová

za prácu

Spomienky na krajinu zázrakov

a

Lenka Laššuová

za prácu

Bruno Ferrero: Ruže

Najkrajšie knihy Slovenska 2007

 

a) Vedecká a odborná literatúra

Kolektív: Art School

    Fot. Juraj Králik a archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Škola úžitkového

    výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava a Rabbit & Solution studio, Bratislava,

    tlač. Svornosť, a.s., Bratislava

Edícia: Bratislava - Pressburg

    Fot. archív, obálka Ľubomír Krátky, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava,

    tlač. Svornosť, a. s., Bratislava a Finidr, s.r.o., Český Těšin (ČR)

    = Jana Oršulová: Heraldické pamiatky Bratislavy, graf. úprava Marta Blehová

    = Anton Baláž: Hriešna Vydrica, graf. úprava Marta Blehová

    = Juraj Hradský - Jozef Mallinerits: Rusovce, graf. úprava Marta Blehová

    = Alfred Piffl: Zápas o Bratislavský hrad, graf. úprava Marta Blehová

    = Jozef Hanák – Barbora Kopuncová: Prešporské opevnenia, graf. úprava

        Katarína Marenčinová

    = Juraj Linzboth: Prešporský kaleidoskop, graf. úprava Katarína Marenčinová

    = Igor Janota: Slávni ľudia v Bratislave, graf. úprava Katarína Marenčinová

Pavel Dvořák: Druhá kniha o Bratislave

    Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák,

    Juraj Vontorčík), Trnava, vyd. Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak, Budmerice,

    tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

Mária Čelková – Mikuláš Čelko – Igor Graus: Portréty komorských grófov

   a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19.

   storočí

    Fot. kolektív, graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan – Banská

    agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie

    SR, Bratislava, tlač. Východoslovenské tlačiarne, a.s., Košice

 

b) Krásna literatúra

François Soulages: L´homme effacé / Vymazaný muž

    Fot. Terézia Golasová, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Marenčin PT, spol.

    s r.o., Bratislava, tlač. Dóša EXPRESP, Bratislava

c) Literatúra pre deti a mládež

Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!

    Ilustr. Zuzana Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice

    slovenskej, s.r.o., Martin, tlač. Alfaprint, s.r.o., Martin

- 2 -

Tomáš Janovic: Drevený tato

    Ilustr. Martina Matlovičová, graf. úprava Laura Mešková, vyd. Marenčin PT,

    spol. s r.o., Bratislava, tlač. Finidr, s.r.o., Český Těšín (ČR)

Slavka Liptáková: Chlapec bez mena

    Ilustr. Fero Lipták, graf. úprava Ondrej Zvalo, vyd. Slavka Liptáková,

    Bratislava, tlač. Typoset print, s.r.o., Bratislava

Boris Droppa: Sovie múdroslovie

    Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Daxe, spol. s r.o., Bratislava, tlač.

    Polygraf print, s.r.o., Prešov

d) Učebnice

Kolektív: Biológia pre gymnáziá. Praktické cvičenia a seminár 1.

    Ilustr. Vladimír Vanko a Tibor Nagy, fot. Ivan Kostroň, graf. úprava Eva

    Onderčinová, vyd. SPN – Mladé letá, s.r.o, Bratislava, tlač. Slovenská Grafia,

    a.s., Bratislava

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

Kolektív: Aleš Votava

    Fot. kolektív, graf. úprava Vladislav Rostoka,  vyd. Slovenská národná

    galéria, Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač.

    Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

Kolektív: Bidelnica. Život pre umenie / Life for Art

    Fot. kolektív, graf. úprava Róbert Němeček - Desing Studio, vyd.

    Danubiana, Meulensteen Art Museum Bratislava, tlač. Weltprint, s.r.o.,

    Bratislava

Kolektív: Katarína Vavrová. Maľba a grafika

    Il. Katarína Vavrová, fot. Anton Fiala a archív, graf. úprava Boris Kvasnica,

    vyd. FO ART, s.r.o., Bratislava, tlač. Bookmaster, s.r.o., Pezinok

Karol Kállay - Marián Gavenda: Klenoty gotiky / A Gothic Jewel

    Fot. Karol Kállay, graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo Slovart,

    spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

Tibor Huszár: Letokruhy večnosti / Tree Rings of Eternity

    Fot. a graf. úprava Tibor Huszár, vyd. Tibor Huszár, s.r.o., Modra - Harmónia,

    tlač. a knih. sprac. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica 

- 3 -

Ivan Jančár: Nová krv

    Fot. Ladislav Stermüller, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria mesta

    Bratislavy a Vydavateľstvo Krása, s.r.o., Bratislava, tlač. Lúč, v.d., Bratislava

Zuzana Böhmerová - Ivan Jančár: Slovenská grafika 20. storočia /

    Slovak Graphics of the 20th Century

    Fot. Rabbit & Solution studio a archív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd.

    Galéria mesta Bratislavy a Roman Fečík, tlač. Lúč, v.d., Bratislava

f) Bibliofilské tlače

Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008

    Ilustr. Robert Brun, graf. úprava Marcel Benčík, vyd. Robert Brun, Žilina,

    tlač. Ateliér Choma, Žilina, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina

Kniha Jóbova

    Ilustr. Igor Piačka, graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd.   

    Vydavateľstvo Tatran, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o.,

    Banská Bystrica, knih. spracovanie Kníhviazačstvo Royal D, s.r.o., Bratislava

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných

   a polygrafických škôl

Evolúcia

    Ilustr. a graf. úprava Matúš Maťátko, vyd. Vysoká škola výtvarných umení,

    Bratislava, tlač Matúš Maťátko

Bruno Ferrero: Krátke príbehy pre potešenie duše

    Ilustr. a graf. úprava Eva Novotná, vyd. a tlač. Zdužená stredná škola

    polygrafická, Bratislava

Bruno Ferrero: Ruže

    Ilustr. a graf. úprava Lenka Laššuová, vyd. Zdužená stredná škola

    polygrafická, Bratislava, tlač. Lenka Laššuová

Spomienky na krajinu zázrakov

    Ilustr. a graf. úprava Andrea Ráchelová, vyd. Vysoká škola výtvarných

    umení, Bratislava, tlač. City Copy Center, Bratislava