Ceny udelené v súťažI

Najkrajšie knihy Slovenska 2009

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu

za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Vydavateľstvo Intervention za knihu Jozef Dolinský - Jozef Pauer - Jan Tyl: Jozef Bubák

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi

za vynikajúce ilustrácie

Martina Matlovičová za knihu  William Saroyan: Tracyho tiger

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi

za vynikajúcu grafickú úpravu

Vladislav Rostoka za knihy Slovak Children´s Book a Il libro per ragazzi in Slovacchia

 

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu

za bibliofilské vydanie

Vydavateľstvo Matrix za knihu Márius Maták: Talentu met ingenium

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá

za knihu Mária Alabánová: Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni

za mimoriadne polygrafické spracovanie

Tlačiarne BB za knihu Jozef Dolinský - Jozef Pauer - Jan Tyl: Jozef Bubák

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Vydavateľstvo Perfekt za knihu Ján Uličiansky: Malá princezná

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu

Petra Brezovská, Andrej Gažík, Simona Kabaštová, Ivana Klimová, Lenka Lackovičová, Miroslava Némethová, Nikola Panáková, Michal Pišek, Katarína Prívozníková, Sabína Savarová, Katarína Vavrušová a Štefan Patyla za prácu Emil Kuruc - Jozef Urminský - Radoslava Hrabovská: Genius Sigilli; Daniela Olejníková za prácu Liek pre Vĺčika; Eva Švrčková za prácu Písně žáků darebáků; Michal Králik za prácu Tantalos