• Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu
  Za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
  vydavateľstvo Marenčin PT a Občianske združenie KRUH
  za knihu Andrea Nižňanská – Iveta Chovanová: Štiavnické interiéry
 • Cena Ministerstva kultúry SR autorovi
  Za vynikajúce ilustrácie
  Peter Uchnár a Juraj Vitek za knihu Erik Ondrejička: Oči a rýmy
 • Cena Ministerstva kultúry SR autorovi
  Za vynikajúcu grafickú úpravu
  Barbara Neumannová za knihu Jozef Haľko – Štefan Komorný: Dóm
 • Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu
  Za bibliofilské vydanie
  Peter Ďurík za knihu Pieseň piesní
 • Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu
  Za učebnicu
  Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá
  Za knihuEva Langsteinová – Belo Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ
 • Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni
  Za mimoriadne polygrafické spracovanie
  Tlačiarne BB Banská Bystrica
  za knihu Adolf Born – autobornografie
 • Cena BIBIANY vydavateľstvu
  Za najkrajšiu detskú knihu
  vydavateľstvo Buvik za knihu Drevený zámoček
 • Cena Slovenskej národnej knižnice
  Za študentskú prácu
  Marek Cina za prácu Havran III/VII,
  Mária Nerádová
  za prácu Slovensko-český obrázkový slovník,
  Zuzana Mlynárčiková
  za prácu Žabí princ,
  Michal Miškovec
  za prácu Oslíkova stratégia,
  Kristína Teplanová
  za prácu Jean de La Fontaine: Najkrajšie bájky,
  Rastislav Sopúšek
  za prácu Prefíkaná myška.

Zoznam Najkrajších kníh Slovenska 2010 nájdete na 3. strane.