Ceny udelené v súŤaži

Najkrajšie knihy Slovenska 2005

Cena Ministerstva kultúry SR

vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Rabbit & Solution Studio, s. r. o.

za knihu

Navrátilová & Králik - Art Grand Slam

Cena Ministerstva kultúry SR

autorovi za vynikajúce ilustrácie

Ľuboslav Paľo

za knihu

E. J. Groch: Tuláčik a Klára

Cena Ministerstva kultúry SR

autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Broňa Brtáňová

za knihu

M. Hečko: Home made Mutant. Pitbull Report

Cena Ministerstva škoLstva SR

vydavateľstvu za učebnicu

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.

za knihu

Ľ. Šnajer - M. Kireš: Informatika pre SŠ - Práca s multimédiami

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku

tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie

Tlačiarne BB, spol. s r. o.

za knihu

Saudek - Jan Saudek, fotograf český

Cena BIBIANY

vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Perfekt, a. s.

za knihu

J. Uličiansky: Čarovný chlapec

 

Cena Slovenskej národnej knižnice

za študentskú prácu

Beata Kováčová

za prácu

T. Ďurovka: František Sláčik - mamičkin maznáčik