V druhej polovici septembra sa v stredovekej zrenovovanej pevnosti (Tvrz) v blízkosti Letohradu konalo zhromaždenie českých a slovenských spisovateľov literatúry faktu, aby odovzdali najúspešnejším autorom za rok 2017 už tradičnú medzinárodnú česko-slovenskú cenu Egona Erwina Kischa za pôsobivé dielo v tejto oblasti.
 
Hlavnú cenu udeľovanú slovenským spisovateľom dostal Jozef Leikert za knihu Rozčesnutý čas Marka Frauwirtha (Vydavateľstvo Luna). Ide o príbeh židovského mladíka z Tvrdošína, ktorého roku 1939 zastrelili fašisti ako jediného Slováka spomedzi deviatich vysokoškolákov. Ďalšími laureátmi Kischovej ceny sa stali Jozef Mikloško za knihu Ľudia a doba (Z môjho života) (Marenčin PT). Ide o memoárovú mozaiku udalostí z Mikloškovho života, o jeho vzťahu k priateľom, o epizódach niekedy s nádychmi humoru či paradoxov, ktoré prinášajú všedné i menej všedné udalosti. Ivan Mrva získal Kischovu cenu za knihu z oblasti histórie Mária Terézia, vladárka a matka (Perfekt). Pripomína, že cisárovná a uhorská kráľovná (korunovaná v Prešporku) sa snažila vyrovnať s oboma úlohami so cťou. Leopold Moravčík ako viacnásobný návštevník Číny zhrnul svoje zážitky, postrehy, reflexie spôsobom, ktorý zaujme čitateľa aj vtedy, ak túto svetovú mocnosť nikdy nenavštívil – Čína na konci Dlhého pochodu (Perfekt). Väčšina čitateľov má Jána Smreka zafixovaného ako lyrického básnika, často vyjadrujúceho sa o najintímnejších pocitoch človeka. Autorka ocenenej knihy Monika Kapráliková (žije striedavo vo Viedni a Bratislave) sa pokúsila zobraziť Smreka aj z iných oblastí života v knihe Za hranice provincie s podtitulom Ján Smrek a jeho E/elán (Elán). Ján Smrek bol novinárom, publicistom, vydavateľom, redaktorom. Autorke sa svedomitým štúdiom archívnych materiálov a súkromných rodinných zdrojov podarilo ako prvolezkyni dať čitateľovi iný, objavný obraz nášho významného literáta. Skupinu ocenených spisovateľov uzatvára Miroslav Musil, ktorý pochodil po stopách grófa z Vrbového – Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského (VSSS). Autor pripojil k príbehu osobné zážitky z cesty po grófových stopách, nové objavy a ucelený pohľad na túto historicky významnú osobnosť.
 
Ivan Szabó