Medzinárodná porota udeľovala Ceny E. E. Kischa za rok 2010 spisovateľom za najlepšie diela v tejto oblasti. Z českých spisovateľov sa stali laureátmi Kischovej ceny napr. Ivan Klíma s Stanislav Motl. Zo slovenských spisovateľov získal hlavnú cenu Pavel Dvořák za Tretiu knihu o Bratislave. Ďalšími ocenenými boli: Emil Benčík (Králi ducha), Peter Kubínyi (Slovenskí saleziáni vo svete), Ivan Lehotský (Murovaná drevenica), Jozef Leikert (Osobnosti Slovenska, I. II. diel, Ukradnutá mladosť) a Ivan Szabó (Bratislavská lýra).