Literárny fond (LF) slávnostne odovzdal v Zichyho paláci v Bratislave Ceny Jána Hollého a knižné prémie za umelecký preklad za rok 2016, Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2017 a Ceny Mateja Bela a knižných prémií za vedecký a odborný preklad za rok 2016.
 
Ceny Jána Hollého za umelecký preklad
Katarína Jusková za preklad diela Ian McEwan: Právo na život (Vyd. Slovart).
Vydavateľstvo Slovart zároveň získalo Poctu LF za významný edičný čin.
 
Cena Jána Hollého za preklad poézie
Porota cenu neudelila.
 
Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo
Viliam Turčány
 
Prémie za knižnú tvorbu
Otto Havrila za preklad diela Louis de Bernières: Prach, čo padá zo snov (Vyd. Slovart)
Vladislav Gális za preklad diela Ernest Hemingway: Poviedky (Ikar)
Jozef Kot za preklad diela Harper Leeová: Postav hliadku (Ikar)
Otakar Kořínek za preklad diela Affinity Konarová: Mischling (Ikar)
Ján Štrasser za preklad diela Vladimír Sorokin: Rad (Petrus)
Marián Hatala za preklad diela Nočný spev sardinky v plechovke (Pectus)
Martin Kubuš za preklad diela Anthony Doerr: Svetlo, ktoré nevidíme (Ikar)
Vydavateľstvá Slovart, Ikar, Petrus a Pectus zároveň dostali uznania LF za významný edičný čin.
 
Prémia in memoriam
Peter Kerlik za preklad diela Karl Ove Knausgård: Môj boj 1 (Ikar)
 
Ceny Mateja Bela
Kategória spoločenských vied
Zuzana Vajdičková za preklad diela Marvin Carlson: Divadlo je krajšie ako vojna. Nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia (Divadelný ústav)
 
Prémie za knižnú tvorbu
Teodor Münz za preklad diela Friedrich Nietzsche: Kritika morálky (Kalligram)
Galina Šándorová za preklad diela József Demmel: Panslávi v kaštieli (Kalligram)