Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Ceny za vedeckú a odbornú literatúru a Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za diela, ktoré vyšli v minulom roku. Ceny slávnostne odovzdali 25. septembra v Zichyho paláci v Bratislave.

 

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii spoločenských vied  

Pof. PhDr. Ján Botík, DrSc.

Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov, LÚČ

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry

Doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. a kolektív

Slovník ruskej literatúry 11.-20.storočia, VEDA

 

Cena za vedeckú a  odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii  biologických a lekárskych vied

Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc., in memoriam a kolektív

Princípy chirurgie, I. diel, SAP

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii prírodných a technických vied 

 

doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Superlinear Parabolic – Problems, Springer Birkhäuser

 

Prémie za vedeckÚ a odbornÚ literatúru za rok 2007

Kategória spoločenské vedy:

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.

Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom  kráľovstve, vydavateľstvo Rak

Prof. PhDr. Vincent Šabík, DrSc.

Intelektuál ako homo politicus, PROCOM

 

Doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.

Kultúra a environmentálna kríza, UKF Nitra

Prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.

Jazyky v kontextoch, VEDA

 

doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.

Nový deklinačný systém slovenčiny, FF PU

 

JUDr. Eduard Barány, DrSc.

Pojmy dobrého práva, EUROKODEX

 

Kategória slovníková a encyklopedická literatúra:

Mgr. Zdenko Ďuriška

Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti, MS

Prof. Ing. Arch. Matúš Dulla, DrSc.

Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok, Perfekt

 

PhDr. Klára Buzássyová, CSc., Mgr. Alexandra Jarošová, CSc., a kolektív

Slovník súčasného slovenského jazyka I., A – G, VEDA

 

Kategória biologické a lekárske vedy:

 RNDr. Ján Kliment, CSc., RNDr. Milan Valachovič, CSc. a kolektív

Rastlinné spoločenstvá Slovenska, 4. Vysokohorská vegetácia, VEDA

 

Doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Anna Foltinová, CSc., a kolektív

Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve, SAP

Prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., MUDr. Ivana Štefanková, CSc.

Zlyhávanie a transplantácia srdca, HERBA

 

Kategória prírodné a technické vedy:

Doc. RNDr. Ján Kráľ, CSc.

Vek slnečnej sústavy, VEDA