V  dňoch 9.  a  10.  novembra sa v  Trenčíne zišli spisovatelia literatúry faktu, aby odovzdali tohtoročnú Cenu Vojtecha Zamarovského. Porota sa rozhodla cenu udeliť deväťdesiatročnému Romanovi Kaliskému (cenu prebrali spisovateľove dcéry Ľubica a Gabriela Kaliské) a Jozefovi Vladárovi. Počas stretnutia prijal spisovateľov primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a  spisovatelia navštívili aj budovu pripravovaného múzea Vojtecha Zamarovského v Zamarovciach