Česká knižnica na Slovensku

Z iniciatívy českej kultúrnej atašé v Bratislave, spisovateľky Lenky PROCHÁZKOVEJ vznikol projekt, ktorý má prispieť k obohateniu knižničných fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave a Národnej knižnice v Prahe. Ministri kultúry našich susedných krajín podporili túto myšlienku na vybudovanie českej knižnice v Bratislave a slovenskej knižnice v Prahe a už tento rok vyčlenili pre obe knižnice špeciálnu dotáciu na nákup literatúry.

Česká knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave sa bude zameriavať na získavanie vedeckej a odbornej literatúry vydávanej v Čechách, predovšetkým encyklopedických publikácií, diel o dejinách Česka a Slovenska a ich vzájomných vzťahoch, biografií významných českých osobností, bibliografií, českých databáz a vybrané tituly z beletrie od českých, slovenských a svetových autorov.

 Prvú kolekciu približne 600 titulov z filozofie, náboženstva, sociológie, politológie, etnografie, histórie, biografie, geografie, vojenstva a beletrie si návštevníci mohli pozrieť počas slávnostného otvorenia Českej knižnice v Univerzitnej knižnici 31. marca v Týždni slovenských knižníc, na ktorom sa zúčastnili ministri kultúry SR aj ČR, zástupcovia veľvyslanectva ČR a predstavitelia knižníc. Kolekcia kníh obsahuje aj zahraničnú literatúru v českom preklade, ako sú Oxfordský slovník světových dějin, Pol-Pot – dějiny zlého snu, Kultura středověké Evropy, Slavní faraoni, Pŕíběhy papežů, Zpravodajské služby ve válce – špionáž od napoleonských válek k boji proti Al-Kájdě, reprezentačné publikácie Obrazové dějiny umění, Leonardo da Vinci alebo zaujímavý titul Jak novináři manipulují.

Knihy si budú môcť čitatelia požičať až po spracovaní. Recipročne sa v Národnej knižnici v Prahe otvorí ešte tento rok Slovenská knižnica.

–lč–