Ľubomír Jančok žije striedavo v  Paríži a  na Slovensku. Debutoval vlani knihou esejí Glamour Paríža, v  Pálffyho paláci v  Bratislave 16.  októbra predstavil druhú knihu Francúzsky paradox. Tak ako prvá, aj táto vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT. Ponúka v nej obraz francúzskeho spôsobu života a myslenia v troch tematických celkoch – gastronómia, politika a literatúra. Na prezentácii nechýbali originálny francúzsky harmonikár a  speváčka, šampanské, krásne ženy a žoviálne vystúpenie autora. Knihu medzi čitateľov uviedli madam Savelli, ktorá autorovi v Paríži poskytuje intelektuálnu aj materiálnu podporu, a Jančokov profesor francúzštiny na FF UK v Bratislave Štefan Povchanič (na fotografii Petra Procházku vpravo spolu s autorom a moderátorkou Soňou Müllerovou).