Cestami poézie - beseda s Viliamom Turčánym

V rámci podujatia Literárne stretnutia 2004 sa 15. 4. 2004 v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch uskutočnila pod názvom Cestami poézie prvá akcia z reťaze stretnutí: beseda s Viliamom Turčánym na Strednej priemyslovej škole elektrotechnickej v Piešťanoch.
           Spisovateľa Viliama Turčányho, ktorého z Literárneho informačného centra sprevádzali vedúci Literárneho oddelenia Anton Baláž a Anna Šikulová, v Mestskej knižnici privítala riaditeľka knižnice p. Gálová.
           Beseda sa uskutočnila na SPŠE. Po privítaní u pani riaditeľky sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľom, literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom a výborným recitátorom, ktorého študentom IV. ročníka predstavil a uviedol Anton Baláž. Študenti si pripravili recitácie ukážok z tvorby V. Turčányho, z básnickej zbierky Aj most som ja, ktoré mali byť akýmsi mostom spájajúcim pozorné, vnímavé publikum s autorom. Obecenstvo bolo vzápätí priam šokované recitátorským umením, geniálnou pamäťou a dlhými úryvkami, citáciami svojich diel a prekladov aj v origináloch - V. Turčány citoval, pravdaže, najčastejšie z Božskej komédie, ale aj z Petrarcu, trubadúrov, z Puškina i z Goetheho, no začal svojím najnovším prekladom Proglasu.
           Jeho vystúpenie mohlo študentom znieť ako krásne sólistické číslo virtuóza, ktorý hrá bez nôt, alebo ako dirigenta, ktorý diriguje náročnú skladbu spamäti.
           V technicky dobre vybavenom, kultivovanom prostredí školského štúdia nahrala potom školská televízia rozhovor s V. Turčánym pre študentov, ktorí sa na besede nezúčastnili, ako aj do archívu školy.
           Je zaujímavé, že na škole technicky orientovanej bola takáto beseda odborne dôkladne pripravená a vnímaví študenti vedeli oceniť majstrovstvo básnika a prekladateľa V. Turčányho.