Kniha šľachtica a vojenského prokurátora Radiščeva vyvolala svojho času (v 18. storočí) v cárskom Rusku nevôľu a jej autora odsúdili na smrť, neskôr to zmenili za vyhnanstvo na Sibír. Takúto reakciu si vyslúžil za svoje názory a postrehy. V 25 kapitolách – zastávkach načrtol nelichotivý obraz vtedajšieho Ruska (od zastávky Sofia po Čornuju Griaz). Radiščevov kritický pohľad na svet, výstižná analýza situácie v Rusku je zároveň aj akousi osobnou spoveďou intelektuála, ktorý sa z osvieteneckej cudziny vracia späť do krajiny a tá zaspala spánkom stredoveku.