Cesty spolupráce

Knižnice patria k najstabilnejším prvkom knižného trhu. V rozvinutých krajinách až 30 percent celkového predaja „komerčných“ titulov a až 75 percent z predaja vedeckej a odbornej literatúry pripadá na knižnice. Čoraz častejšie si to uvedomujú aj naši vydavatelia a kníhkupci, ktorí sa usilujú upevniť vzťah ku knižniciam. O konkrétnych skúsenostiach spolupráce knižníc a kníhkupectva hovorí riaditeľ jedného z najväčších a najmodernejších kníhkupectiev v Rusku, Biblio-Globus, Boris Semjonovič JESEŇKIN.

,,Biblio-Globus pôsobí na ruskom knižnom trhu vyše 45 rokov. Dnes je univerzálnym kníhkupectvom a ponúka 70 tisíc knižných titulov zo všetkých tematických oblastí a disciplín. Osobitnú pozornosť venuje sortimentu literatúry pre školy. V súčasnosti poskytuje služby tisíckam rôznych typov knižníc v Moskve i regiónoch. Knižnice tvoria 80 percent partnerov oddelenia Servis Biblio-Globus. Vo vzťahu k zákazníkom spoločnosť dodržiava dva základné princípy: na regáloch kníhkupectva  musia byť všetky tituly, ktoré vydali ruské vydavateľstvá v posledných rokoch, od najväčších po najmenšie, a najlepšie zahraničné tituly z oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a súčasná umelecká literatúra; každému zákazníkovi treba vždy zohnať knihu, ktorú hľadá.“

Systematickú pozornosť venujú spolupráci s knižnicami: zasielajú im informácie o vydavateľských novinkách a plánovaných vydaniach, priebežne objednávajú zahraničnú literatúru, ako aj tituly vedeckej literatúry, ktoré vychádzajú v nízkych nákladoch. Tie sú mimoriadne dôležité najmä pre knižnice vedeckých inštitúcií a vysokých škôl. Kníhkupectvo poskytuje špeciálne služby rôznym organizáciám, ktoré potrebujú dopĺňať svoje fondy literatúrou z odborov financií, práva, personalistiky, marketingu. Okrem toho buduje databázu kníh v predaji (dostupnú cez internet), ako aj tých, čo v blízkom čase vyjdú. Pripravuje školenia pre knižnice i ďalších zákazníkov, ako túto databázu efektívne využiť. V spolupráci s časopisom Školská knižnica pomáha organizovať v školách rozličné podujatia – stretnutia s autormi najlepších detských kníh, sviatky knihy a prispieva aj k internetizácii školských knižníc, zameriava sa aj na požiadavky vysokoškolských knižníce.

V súčasnosti zavádza Biblio-Globus moderný informačný systém tretej generácie na programovej báze Microsoft. Ponúka čoraz viac titulov, ktoré vychádzajú v nízkych nákladoch. Táto zbierka – v súčasnosti už ide o niekoľko tisíc titulov – je zaujímavá aj pre odbornú verejnosť. Biblio-Globus sa zúčastňuje aj na projekte Ministerstva školstva  Ruskej federácie Analýza zabezpečenia knižných fondov vysokých škôl literatúrou z oblasti humanitných a sociálno-ekonomických disciplín. Doterajšie poznatky ukázali, že spolupráca kníhkupectiev a knižníc v súčasných trhových podmienkach bude úspešná iba vtedy, ak sa bude koordinovať.

Lýdia Čelková