V stredu 8. augusta o 17.00 sa v oáze Letnej čitárne U  červeného raka zišli milovníci hodnotnej literatúry na literárnom podujatí venovanom životnému jubileu čestného predsedu slovenského centra PEN, slovenského spisovateľa, publicistu a  diplomata Antona Hykischa, rodáka z Banskej Štiavnice. V úvodnom príhovore oslávencovi zablahoželal tajomník SC PEN Ladislav Volko; na jeho počesť vystúpili Etela Farkašová, Mária Bátorová, Ondrej Herec a Ireney Baláž. Príjemnú atmosféru umocnil prednesom Štefan Bučko, hudbou Ľubo Belák a slovom Vladimíra Komorovská.