Chystáte sa zatepliť fasádu?

V súčasnosti, keď ceny za energie stúpajú a výdavky za vykurovanie predstavujú najväčšiu položku v spotrebe energie domácností je úvaha nad zateplením rodinného či bytového domu aktuálna. Motiváciou ľudí pri rozhodovaní sa o zateplení budovy je finančná úspora nákladov za vykurovanie v zimnom období, ale aj to, aby v lete nedochádzalo k neúmernému prehrievaniu priestorov.  Publikácia Chystáte sa zatepliť fasádu? z vydavateľstva Eurostav ponúka aj laikom zrozumiteľné informácie o konštrukčných detailoch a technických parametroch, aby zatepľovacie prvky spĺňali čo najlepšie užívateľské parametre a pritom náklady na realizáciu boli ekonomicky primerané. Obsahuje dobré rady pri zatepľovaní, ktoré  možno využiť aj pri nadstavbách, modernizácii, obnove či rekonštrukcii objektov. Súčasťou publikácie je okrem inzertných ponúk aj register kvalifikovaných firiem, ktoré sa osvedčili ako spoľahliví realizátori v oblasti zatepľovania budov na slovenskom stavebnom trhu. Publikáciu si možno kúpiť v novinových stánkoch za 79 Sk.