Čierna mačka, vrabce a poézia

Milovníci poézie sa zišli v jarný podvečer (v stredu 14. júna) na nádvorí Mestskej knižnice v Bratislave, aby uvítali nové knihy z vydavateľstva MilaniuM – siedmu časť súborného diela Milana RÚFUSA Dielo VII (Kniha rozprávok, Studnička) a výber z básnickej tvorby Viery PROKEŠOVEJ Ihla. Knihu rozprávok Milana Rúfusa, ako aj celý projekt vydania jeho súborného diela predstavil vydavateľ Milan RICHTER. Viera Prokešová sa priznala, že nepatrí k čitateľom svojej poézie, radšej číta texty niekoho iného, preto jej vlastné staršie básne v podaní mladej herečky Lucie Molnárovej zneli, akoby ich ani nepísala ona. S úprimným záujmom sa spýtala recitátorky, čím sú jej tieto verše blízke. Viera Prokešová porozprávala aj o svojej prekladateľskej tvorbe , o práci na muzikáli Mária Stuartova a o silnom fenoméne ženskej bulharskej poézie. O tom, že súčasná tvorba bulharských autoriek je nesmierne košatá, až sa v nej ťažko orientovať, sa presvedčila aj počas svojho nedávneho pobytu v tejto balkánskej krajine. Príjemnú atmosféru typického starobratislavského pavlačového dvora celkom mimo réžie doladili vrabce svojím čvirikaním a čierna mačka prechádzajúca sa po múre za účinkujúcimi.

–báb–