Koncom januára v bratislavskom Ateliéri Babylon uviedli medzi čitateľov knihu Deti choré na lásku (Vydavateľstvo Slovart). Autorky Danka Müllerová-Sladká a Andrea Hajdúchová v  nej prostredníctvom 14 príbehov zobrazili neľahké osudy detí, ktoré v 18 rokoch odchádzajú z detského domova. Kniha je tak o domováckych deťoch a zvládaní i nezvládaní samostatného života, aj o podpore spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá protagonistom príbehov pomohla. Adela Banášová a Richard Müller ju symbolicky obliali vodou – jej čistota má byť znakom pravdivosti.