Čítajme s deťmi zvieratkám

Kniha Magdaléna a psík z knižnice a Magdaléna a zvieratká v útulku od autorky Lisy Papp sú tituly, ktoré podnecujú a rozvíjajú vzťah detí nielen k samotnému čítaniu, ale aj k zvieratám. Na besede spojenej s krstom, ktorá sa uskutočnila 19. júna, ich širšiemu publiku predstavilo vydavateľstvo Vnímavé Deti.

Okrem toho, že knihu predstavila autorka (formou videozáznamu), si diváci mohli vypočuť diskusiu o tom, akým spôsobom sa v rámci amerického, ale aj slovenského kontextu aplikuje táto technika čítania najmenších s psím pomocníkom (pes pomocou posunku psovodom „opravuje“ chyby štekotom, ktoré malý čitateľ urobí). K tejto téme sa vyjadrila špeciálna pedagogička Monika Šulovská, ktorá pracovala práve na tejto metóde v zahraničí, a Juraj Ferko z výcvikovej školy Doggie, ktorý ju ako istú formu terapie postupne implementoval aj do našich domácich podmienok.

Hovorilo sa teda nielen o samotnej knihe, ale aj o tom, ako môže takáto forma čítania pomáhať pri práci na emocionálnej pamäti v skupinách či už ide o deti, ale aj pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou, poprípade ako dokáže pomôcť pri sociálnej práci – upokojením napätého kolektívu. Na záver podujatia si deti mohli vyskúšať predčítať psíkovi, ktorý bol po celý čas akcie prítomný.

  • Čítajme s deťmi zvieratkám - 0
  • Čítajme s deťmi zvieratkám - 1
  • Čítajme s deťmi zvieratkám - 2