Čítam, čítaš – čítame

Staromestská knižnica v Bratislave vyhlasuje 2. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti do 15 rokov Čítam, čítaš – čítame. Súťaž potrvá od 2. 10. 2006 do 28. 2. 2007. Výsledky budú vyhlásené počas  Týždňa slovenských knižníc (posledný marcový týždeň 2007). O podmienkach súťaže sa deti dozvedia priamo na pracoviskách Staromestskej knižnice a na jej web stránke - www.starlib.sk.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o čítanie hodnotných kníh. Okrem pekných a príjemných chvíľ strávených s knihou čakajú na súťažiacich aj zaujímavé ceny. Víťaz súťaže automaticky postupuje do záverečného kola súťaže o Kráľa detských čitateľov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú vyhlásila Malokarpatská knižnica v Pezinku. Všetky deti do 15 rokov i tie, ktoré navštevujú materskú školu, sú vítané.

Zdenka Vysloužilová