Čítame s Osmijankom

   „Deti málo čítajú!“ bijeme na poplach, hoci je zrejmé, že v čase multimediálnej explózie je to prirodzený jav a nám nezostáva nič iné, len zmobilizovať svoje sily, aby sme v tomto čase zachovali jedinečný a nenahraditeľný fenomén čítania a knižnej kultúry a úspešne ho preniesli do ďalšej generácie.

   Toto si uvedomilo občianske združenie Osmijanko, keď pred tromi rokmi skoncipovalo a úspešne odštartovalo celoslovenskú čitateľskú súťaž Čítame s Osmijankom. Úzke prepojenie medzi vydavateľstvom, knižnicou a školou sa osvedčilo ako najlepšia cesta k získavaniu nových čitateľov. Ich spoločné podujatia vedú čitateľov ku knihe, nemajú však taký dosah ako konkurenčné médiá.

 A tak vznikla súťaž, ktorá prerástla do mohutného  čitateľského hnutia s konkrétnymi výsledkami. Vyše 12 tisíc detí z 220 škôl sa pustilo do putovania za knihami, v ktorých hľadali správne odpovede na osem Osmijankových súťažných úloh. Rodičia, súrodenci a všetci rodinní príslušníci sa pustili do spoločného čítania. Pani učiteľky a knihovníčky pomáhali pri vyhľadávaní kníh, mnohé z nich premenili zložité úlohy na napínavé dobrodružstvo. Ako inak to aj mohlo byť s veselým Osmijankom a jeho verným psíkom Osmidunčom.

    Hra podnietila záujem o množstvo kníh nielen z vydavateľstva Buvik, iniciujúceho projekt, ale zo všetkých, v ktorých vyšli rozprávky Jozefa Cígera Hronského, jubilujúceho Tomáša Janovica, Jána Uličianskeho, Márie Rázusovej-Martákovej a Kristy Bendovej – autorov, po ktorých bolo vyhlásené pátranie v tomto ročníku Osmijankovho čitateľského putovania.

     Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže v Mestskej knižnici v Piešťanoch urobilo bodku za jedným rokom, ale čitateľské dobrodružstvo stoviek detí pokračuje.

Ľubica Kepštová