Nezisková organizácia Osmijanko v spolupráci s Literárnym informačným centrom a Slovenskou asociáciou knižníc vypisujú Celoslovenskú čitateľskú súťaž pre deti nižších tried základných škôl Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! Cieľom súťaže je prebúdzať v deťoch, ktoré si práve osvojujú čitateľské návyky, pekný vzťah ku knihám, k umeniu a k materinskému jazyku.

 

 

Propozície súťaže:

Súťaž je určená prevažne deťom vo veku 8 – 12 rokov.

Začiatok súťaže: 14. október 2005.     

Uzávierka súťaže: 30. apríl  2006.

Cena súťažného zošita:  5 ,– Sk.

Platbu za plagáty prosíme poukázať na účet n.o. OSMIJANKO, pri bankovom prevode uveďte svoje meno, školu alebo knižnicu, ináč nevieme platcu identifikovať.

Číslo účtu: 2622475456/1100 Tatrabanka Bratislava.

Hromadné objednávky súťažných plagátov posielajte na adresu:

OSMIJANKO n.o., Hrušková 25, 831 06  Bratislava, alebo faxujte na číslo

02/ 544 16092, e-mail:osmijanko@svsba.sk do 10. októbra 2005.

 

Druhý ročník čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!  

Prináša novinku:  každý čitateľ súťaží sám za seba. Každý žiak vyplní vizitku tak, že uvedie svoje meno, adresu, a  triedu, ktorú navštevuje a vizitku podpíše. Tým sa zaradí do žrebovania o vecné ceny. Vás, vážení priatelia, chceme požiadať, aby ste vizitky spolu s detskými prácami, eventuálne ich vlastnou tvorbou zozbierali a poslali za školu alebo za knižnicu naraz na našu adresu, ušetrí sa na poštovnom. Ak sa  z triedy zapojí do akcie viac ako 8+8+8 čitateľov a trieda sa rozhodne súťažiť o jednodňový autobusový výlet s CK Transtip, zoznam súťažiacich detí  napíšte zvlášť. Pripíšte  aj meno vyučujúceho, kontakt na neho -  adresu školy, triedu, e-mailovú adresu, telefón.

Okrem organizačných zmien prichádzame aj s novým  formátovým riešením súťažného plagátu. V tomto roku sme zvolili literárnehy bulletin,  ktorý súťažiacemu čitateľovi ostáva aj po skončení súťaže. Vystrihne z neho len návratnú časť na str. 15–16, kde napíše  odpovede a čitateľne vyplní vizitku.

Miroslava Biznárová, riaditeľka n. o.


 

                                                       OBJEDNÁVKA

 

Adresa školy, knižnice: ................................................................................................

.......................................................................................................................................

Meno pedagóga, knihovníka: .......................................................................................

Tel.,fax,e-mail : ............................................................................................................

                            ...........................................................................................................

Počet objednaných kusov: ..............................

Dátum: ................................ Podpis: ............................................................................