Čítania SSS

Pravidelné čítania členov Spolku slovenských spisovateľov po prázdninách opäť pokračujú. Septembrové boli venované Svetloslavovi Veiglovi, Pavlovi Stanislavovi a Petrovi Farkašovi-ŽIŠKOVI. Najnovšiu básnickú zbierku Svetloslava Veigla Svetelný periskop predstavil básnik Teofil Klas, zbierku Pavla Stanislava Ranné zamyslenia a prózy Petra Farkaša-Žišku Hrad noci priblížil básnik Pavol Janík. Sviatočnú náladu vytvorili svojím hudobným vystúpením vnúčence nedávno zosnulého spisovateľa Antona HABOVŠTIAKA. Osobitne silné bolo vystúpenie Svetloslava Veigla, ktorý povedal, že po hudbe a poézii je tou najkrajšou vecou láska, musí mať však v sebe aj duchovno. Spomenul aj prvé básne Petra Farkaša Žišku, ktoré mu priniesol na prečítanie a našiel v nich básnickú iskru a nemýlil sa, pokiaľ ide o jeho talent. Vyjadril sa aj k tvorbe Pavla Stanislava a pripomenul, že jeho texty treba kvôli lepšiemu vnímaniu čítať pomaly. Svetloslav Veigl, 88-ročný básnik katolíckej moderny, sa dotkol aj otázky smrti, v jeho najnovšej zbierke sú aj básne venované tým, ktorí odišli na večnosť.