Čítanie 2008

Literárne informačné centrum v spolupráci s Kabinetom výskumu kultúry Národného osvetového centra od roku 2003 sleduje čitateľské správanie slovenskej populácie. Minulý týždeň na tlačovej konferencii v bratislavskom klube spisovateľov autori publikácie Čítanie 2008 Peter Valček a Pavol Rankov prezentovali výsledky výskumu súčasného stavu a úrovne čítania, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov nad 15 rokov. Niekoľkoročné sledovanie ukázalo, že v porovnaní s rokom 2004 vlani poklesol počet čitateľov, pre ktorých je čítanie beletrie dennou potrebou o 2,4 percenta, za rovnaké obdobie však vzrástol počet príležitostných čitateľov beletrie o 5,5 percenta a nezáujem beletriu sa zvýšil o 4,8 percenta. Alarmujúce je, že kým roku 2004 denne čítalo beletriu 8 percent 15 – 17-ročných, vlani to bola nula. Táto veková kategória však zaznamenala nárast čítania na internete. Nad týmto číslom by sa mali zamyslieť rodičia, učitelia, ale aj vydavatelia. Treba pripomenúť, že v rokoch 2002 –2007 vychádzali jednotlivé diely Harryho Pottera a Pána Prsteňov, vlani sa na našom knižnom trhu takýto tínedžerský hit neobjavil. Možno ich k čítaniu vráti upírománia odštartovaná knihou a filmom Súmrak.

Čitateľské návyky sa utvárajú v detstve a výskum opäť potvrdil, že na ne výrazne vplýva čítanie rozprávok rodičmi v predškolskom veku. Preto treba oceniť také projekty na podporu čítania, ako Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty, či najnovší Ja a moja rodina, ktorý je založený na prepojení knihy, DVD a online hry.

Respondenti odpovedali aj na otázku, kto je ich najobľúbenejší autor. Roku 2002 bola najobľúbenejšou Hana Zelinová, v tomto výskume je to Táňa Keleová Vasilková .V rebríčku tvoria až polovicu súčasní autori. Podľa výsledkov výskumu sa však vzťah k slovenskej literatúre a jej čítanie zhoršuje. Za päť rokov pribudlo respondentov, ktorí slovenskú literatúru nečítajú.