Čítanie Mira Bielika

Čítanie z tvorby našich autorov, ktoré pravidelne pripravuje Spolok slovenských spisovateľov, bolo 19. februára venované Mirovi Bielikovi (1949) a jeho románu Skutočnosť. Benátsky diptych 1. Prozaický debut bibliografa a básnika (Čas je tichý posol mysle, 2003 a Nepatrný pohyb po naklonenej rovine, 2006) je príjemným prekvapením pre kritikov aj čitateľov, viacerí ho označujú za literárnu udalosť. Literárny kritik Viliam Marčok, ktorý pri úvodnom hodnotení ,,zaskočil“ za chorého Petra Mišáka, vyzdvihol autorovu schopnosť demonštrovať v románe, ako človek žije v rozbitom svete a borí sa s problémami. Bielika ocenil ako autora ,,intelektuálne pripraveného na konfrontáciu s dobou“. Pochvalne sa o tejto knižnej novinke vyslovil aj prozaik Peter Jaroš, dokonca svoje vystúpenie zakončil slovami: ,,Klobúk dolu pred tvojím výkonom.“ K dielu sa vyjadrili aj básnik a spisovateľ Jaroslav Rezník, literárny kritik Bystrík Šikula, spisovateľ Peter Štrelinger a riaditeľ Matice slovenskej Jozef Markuš. Recenziu na román sme uverejnili v KR č. 5 na prvej strane.

-bi-