Čítanie o novovekom Slovensku

Vydavateľstvo Perfekt systematicky zaraďuje do svojho edičného plánu publikácie o histórii, najmä o našich národných dejinách. Pred dvoma rokmi vydalo prvú časť ,,sprievodcu” stredovekou históriou Slovenska Cesty dejinami – Stredoveké Slovensko profesora Matúša KUČERU. Záujem čitateľov prekročil všetky optimistické očakávania vydavateľstva – doteraz sa jej predalo sedemtisíc výtlačkov. Aj tento úspech knihy povzbudil autora a upevnil jeho presvedčenie, že v začatom diele treba pokračovať, a tak Matúš KUČERA pripravil na vydanie druhú časť Cesty dejinami – Novoveké Slovensko. V historických priestoroch bratislavského Evanjelického lýcea túto publikáciu v pútavej grafickej úprave slávnostne odprevadili na cestu k čitateľom 10. júna. Historik Ivan MRVA v obsažnom prejave priblížil tvorivé a životné cesty prof. M. Kučeru a vyzdvihol základný prínos jeho najnovšieho knižného diela. Ani pri takejto slávnostnej príležitosti prof. Kučera nezaprel v sebe vedca, ktorý sa objektívne pozerá na skutočnosť a kriticky prehodnocuje jednotlivé fakty. Ako vysokoškolský pedagóg veľmi dobre vie, že historické povedomie našej mládeže je slabé, k jeho upevňovaniu však neprispieva ani školstvo, ani politika, preto sa usiluje pozdvihnúť ho zaujímavým čítaním o dejinách Slovenska.

–báb–