Povzbudiť deti k čítaniu a priblížiť im charitu je snahou projektu Čítanie pomáha, ktorý prebieha v Českej republike a je určený žiakom základných škôl. Žiak, ktorý sa zaregistruje na webových stránkach www.ctenipomaha.cz, prečíta niektorú z odporučených kníh a úspešne absolvuje krátky test overujúci znalosť knihy, získa kredit 50 korún. Čiastku potom venuje niektorej z ponúkaných charitatívnych akcií. Celkovo sa v rámci projektu rozdelí ročne desať miliónov korún.