„Čítaš, čítam, čítame“

Staromestská knižnica vyhlásila vlani v októbri  veľkú čitateľskú súťaž pre deti do 9 rokov „Čítaš, čítam, čítame“. Do súťaže, ktorá trvala do 28. februára. Za každú prečítanú knihu získali deti jeden bod. Podmienkou pre zaradenie do súťaže bolo prečítať minimálne 5 kníh. Čím viac kníh deti prečítali, tým viac bodov získali. Víťazmi sa stali Oliver Morocz zo ZŠ Vazovova a Martin Švorc zo ZŠ Grősslingova s 50 bodmi. Martin Švorc dal i podnet na našu súťaž, keď sa v minulom roku zúčastnil na celoslovenskej súťaži Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! Druhé miesto obsadila Danka Darmová zo ZŠ Vazovova - 40 bodov, tretie miesto obsadili Nastasia Bálintová a Emília Žittňanová zo ZŠ Dubová. Obe získali zhodne 33 bodov. 

Víťazi súťaže z radov žiakov základných škôl získavajú navyše ešte jeden bonus. Budú reprezentovať čitateľov Staromestskej knižnice na celoeurópskom podujatí Noc s Andersenom, ktorú pre svojich čitateľov organizuje 31. marca Knižnica Ružinov. Noc strávenú pod dohľadom knihovníčok a zdravotníckeho personálu v knižnici Ružinov na Miletičovej ulici vo svete rozprávok a kúziel strávia v jeden deň – noc aj iné deti v 400 knižniciach v celej  Európe.

Súťažili aj škôlkari. Medzi nimi bol najlepší Maroš Dvorský so ziskom 39 bodov, (MŠ Pivoňková), Terka Vicianová  18 bodov (MŠ Kuzmányho), Ladislav Hubáček 12 bodov (MŠ Karadžičova).

Víťazi dostali pekné knižky od vydavateľstva Mapa Slovakia, a diplomy. Ostatní súťažiaci dostali sladkú odmena. 

 Zdenka Vysloužilová