Čitateľská súťaž: Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

V októbri roku 2003 vznikla v Bratislave nezisková organizácia OSMIJANKO, ktorá sa orientuje na ušľachtilé využívanie voľného času detí v materských školách, v základných školách, domoch detí a iných detských kolektívoch. Nezisková organizácia rozvíja pozitívny vzťah detí ku knihe ako k najstaršiemu médiu ľudskej civilizácie a poskytuje poradenskú službu pre rodičov, učiteľov, pedagogických pracovníkov, knihovníkov z oblasti detskej literatúry a jej ciest k čitateľovi. Celoslovenskú súťaž vyhlasuje n.o. OSMIJANKO v úzkej spolupráci Literárnym informačným centrom a s Asociáciou knižníc Slovenska.

Zakladateľmi a členmi správnej rady sú:
Mgr. Miroslava Biznárová, riaditeľka n.o. OSMIJANKO
PhDr. Ľubica Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko
Ing. Margita Galová, riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch
akademický maliar Svetozár Mydlo, ilustrátor.
Mgr. Mária Števková, riaditeľka vydavateľstva BUVIK

Mnohoročná práca s deťmi nás presvedčila, že najvhodnejším obdobím na kultivovanie detskej osobnosti čítaním je vek medzi 8-12 rokom. Až keď dieťa ovládne techniku čítania, naskytá sa nám šanca formovať jeho trvalejší záujem o knihu. Podľa štatistík i z osobných skúseností vieme, že deti menej čítajú, utiekajú sa k nenáročným médiám, ktoré zabávajú, ale nijaký spätný výkon nepožadujú. Tento stav nám nie je ľahostajný
          Zaručený recept, ako premeniť neprebudeného čitateľa na aspoň priemerného, nikto z nás nepozná. Za jeden z najzaujímavejších považujeme hravý princíp, vyvolávajúci zdravú zvedavosť, túžbu po objavovaní a po dobrodružstve a ten by sme radi uplatnili aj v pripravovanej súťaži. Vydavateľstvo Buvik a jeho priaznivci v mnohých galériách, múzeách, školách a knižniciach na Slovensku, v Piešťanoch, Trnave, Martine, Skalici, na Vrútkach, v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave, Nitre už pred mnohými rokmi začalo dialóg o knihe, o literatúre a tým aj o základných ľudských hodnotách s deťmi rôznych vekových kategórií. Tieto takmer dôverné stretnutia s deťmi na výstavách a besedách nechceme prerušiť, naopak, radi by sme na ne nadviazali a rozvíjali ich pripravovaným projektom

 

Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj Ty!

Naším zámerom je naštartovať dlhodobý čitateľský projekt s príťažlivými hravými prvkami.
          Jeho úspech je v rukách nás, dospelých, ktorí sme ochotní a pripravení urobiť pre deti aj niečo navyše. Preto sa obraciame na vás, vážení pedagógovia, pracovníci knižníc, osvetoví pracovníci ako na skúsených organizátorov kultúrneho života, ktorí svojím trpezlivým a láskavým prístupom k deťom prebúdzate lásku ku knihe. Čitateľská súťaž dáva deťom šancu spoznať minimálne osem hodnotných diel zo zlatého fondu detskej literatúry autorov ako Jozef Cíger Hronský, Ľudmila Podjavorinská, Astrid Lindgrenová. Hravý súťažný plagát je koncipovaný ako štvorfarebný bulletin-skladačka. Jeho výtvarné riešenie je dielom slovenského ilustrátora Miloša Koptáka.

Propozície súťaže:

Súťaž je určená prevažne deťom vo veku 8 - 12 rokov.

Začiatok súťaže: 12. október 2004

Cena plagátu: 3 Sk

Objednávky plagátov: do 28. septembra 2004.

Platbu za plagáty prosíme poukázať súčasne s objednávkou
na účet n.o. Osmijanko

alebo poštovou poukážkou na adresu Osmijanka, n.o.

Číslo účtu: 262 247 5456/1100 /Tatra banka a.s./

Uzávierka súťaže (termín odoslania plagátov): 28. apríl 2005

Pravidlá súťaže
Súťaž má dve kategórie:

  1. triedne kolektívy, literárne kluby, čitateľské tábory, školské kluby - minimálne 8 detí
  2. jednotlivci, čitatelia

Každý záujemca sa môže prihlásiť do súťaže prostredníctvom svojej knižnice alebo školy, ktoré pošlú na adresu n.o. OSMIJANKO hromadnú objednávku súťažných plagátov do 10. sept. 2004. N.o.Osmijanko zabezpečí objednaný počet plagátov do každej školy a knižnice pred začiatkom súťaže, t.j. do 12.októbra 2004.
          A čitateľské dobrodružstvo sa môže začať! Ak by si niekto v súťaži nevedel s niečím rady, požiada pani učiteľku, starších súrodencov, pani knihovníčky, rodičov, alebo aj priateľa na telefóne. Pracovníci knižníc môžu do čitateľskej súťaže zapojiť deti v literárnych kluboch, čitateľských táboroch, na hodinách informačnej výchovy a pod.
          Odpovede na otázky deti píšu rovno na plagát a vyplnený ho spolu s VIZITKOU pošlú na Osmijankovu adresu.

Vyhodnotenie súťaže:
1. kategória - kolektívy:
Ak sa z jedného kolektívu /klubu, triedy, ap./ úspešne zapojí do súťaže najmenej 8 detí, zaradíme ich do žrebovania o hlavnú cenu. Nebude to osobný automobil, hoci tiež má kolesá, ale JEDNODŇOVÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD do Bratislavy alebo iného zaujímavého mesta. Zájazd pripravuje Osmijanko spolu s cestovnou kanceláriou TRANSTIP.

2. kategória - jednotlivci
Do súťaže o 8 + 8 + 8 hodnotných originálnych cien zaradíme každého čitateľa, ktorý nám pošle súťažný plagát minimálne so 6 správnymi odpoveďami. Výhercov vyžrebuje Osmijanko spolu s Osmidunčom na Deň detí 1. júna 2005.
          Výsledky súťaže oznámi Osmijanko všetkým víťazným kolektívom a jednotlivcom do 10. júna 2005. Zájazd sa uskutoční 16. júna 2005. Fotografie víťazov súťaže uverejní časopis Slniečko.

Spolu s Vami sa tešíme na veľké čitateľské dobrodružstvá.

 

Mgr. Miroslava Biznárová,
riaditeľka n.o. Osmijanko 

Osmijankova adresa:
          OSMIJANKO, n.o., Hrušková 25, 831 06 Bratislava
          Tel./fax: 02/544 16 092
          E-mail: osmijanko@svsba.sk