Nové knihy vydavateľstva F. R. & G.

  V priestoroch kníhkupectva Pištek knihy v Bratislave 2. februára predstavovalo vydavateľstvo F. R. & G päť nových publikácií v rámci programového cyklu Literárne revy Dada Nagya. Riaditeľ vydavateľstva Oleg Pastier stručne predstavil všetky knižky a bližšie odkryl históriu knihy rozhovorov, na ktorej sa spolupodieľal s Albertom Marenčinom, Nezabúdanie. Prekladové zbierky básní (Vojislav Despotov: Desať deka duše, Uroš Zupan: Otváranie delty) predstavil ich prekladateľ Karol Chmel. Koleničova nová básnická kniha Putovný blázinec sa musela na tejto prezentácii zaobísť bez svojho stvoriteľa, zato Dado Nagy dal náhodne slovo Ľubomírovi Feldekovi, ktorý tohto bohémskeho spisovateľa priblížil aspoň niektorými spoločnými zážitkami. Poslednou bola zbierka básní Mariána Kubicu Čím Marián. Stretnutie tvorcov a čitateľov spríjemnila šansoniérka Zuzana Hubová.

-rm-