Čo a ako sme čítali v roku 2004

Literárne informačné centrum a Národné osvetové centrum v Bratislave uskutočnili v júni v roku 2004 Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR na vzorke 1500 respondentov. Nadväzuje na vlaňajší výskum Čítanie 2003. Predmetom výskumu boli sociologické a psychologické faktory čítania (vzájomné pomery čítania beletrie, tlače, odbornej literatúry). V tomto roku sa výskum sústredil na vzťah medzi čitateľským záujmom o uvedené druhy textov a sledovaním elektronických médií. Je doplnený o prieskum vzťahov k rôznym typom čítania medzi 300 štvrtákmi základných škôl. Autormi záverečnej správy, ktorú vydalo LIC aj knižne, sú Peter Valček a Pavol Rankov.

-suba-