Čo je poézia
V Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave sa 24. júla v programe s názvom Ľahšia škola / Lehčí škola stretli známa slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová a český básnik, prekladateľ a organizátor kultúrneho života Petr Borkovec. Haugová prečítala niekoľko básní zo zbierok Zavretá záhrada (reči)Plant room a priblížila aj svoju najnovšiu knihu spomienok Tvrdé drevo detstva (KK Bagala). Borkovec predstavil svoju aktuálnu poetickú zbierku Milostné básně (Fra), ktorá pôsobí ako intímny denník, ale aj ako určitá literárna, postmoderná hra, keďže v nej výrazne pracoval s textami iných autorov. Moderátorka podujatia Miroslava Vallová, riaditeľka LIC, obom básnikom položila aj otázku, čo pre nich znamená poézia a samotné písanie. Mila Haugová odpovedala veršom: „písať báseň znamená stavať si dovnútra ešte jedno telo“. Písanie je pre ňu rovnako nevyhnutné ako dýchanie. Petr Borkovec si zasa podľa vlastných slov pri písaní odpovedá na otázky, ktoré si nevie položiť. Básnik sa 23. júla predstavil aj čitateľom v Trnave, kde ho v programe Hojnosť zvláštnych darov v priestoroch Malej synagógy sprevádzala slovenská poetka Eva Luka.