Prezentácia slovenského prekladu re-
portáží poľského reportéra a novinára
Ryszarda Kapuścińského (1932 – 2007)
Impérium (Absynt, preklad J. Maru-
šiak), ktoré tematizujú pád Sovietskeho
zväzu, sa konala v bratislavskom KC
Dunaj 11. februára. Hosťom večera bol
Sławomir Popowski, Kapuścińského
priateľ, dopisovateľ Poľskej tlačovej
agentúry, u ktorého autor býval v Moskve, keď zhromažďoval potrebný
materiál na vydanie reportáží: je zároveň autorom predhovoru ku knihe.
Kapuściński je mimoriadne doceňovaný na Západe, bol to majster reportáže,
ktorý ju priblížil k beletrii a v roku 2005 bol v užšom výbere nominácií na
Nobelovu cenu. Do Ruska, posledného impéria 20. storočia, odišiel v roku
1989, no nezaujímala ho veľká politika – sústredil sa na bežných ľudí. Po-
powski v rozhovore s Tomášom Bellom a Jurajom Koudelom upozornil, že
hoci reportáže vznikali v minulosti, sú aktuálne aj dnes: „To, čo je napísané
v tejto knihe, pretrvalo, a to je rozdiel medzi umením a novinárstvom.“