Knižný trh bude mať čoskoro ďalší rok za sebou, pre niekoho náročný, pre iného celkom dobrý. Ako ho hodnotia naši vydavatelia a zástupcovia jednotlivých knižníc, sa dozviete v nasledujúcej ankete.

Mária Lešková (Ikar): Potešilo ma viacero vecí. Vydali sme celý rad zaujímavých kníh, a to tak zahraničných, ako aj domácich autorov. Osobne však chcem vyzdvihnúť triler Jozefa Kariku Na smrť II. Obdivujem tohto mladého autora, že našiel odvahu pustiť sa do literárneho spracovania takej citlivej a náročnej témy, akou je holokaust a druhá svetová vojna. Podarilo sa mu to bravúrne. Mimoriadne ma potešila návšteva britského spisovateľa, autora bestsellera Ľavá ruka Boha, Paula Hoffmana v Bratislave. Som rada, že sme urobili radosť stovkám jeho fanúšikov, ktorí sa mohli stretnúť s týmto úspešným človekom osobne.

Veronika Uhríková (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici): K dnešnému dňu sme zaznamenali prírastok do knižničného fondu až 11 000 dokumentov. Začali sme zbierať a spracúvať do on-line katalógu pohľadnice – zábery na mesto Banská Bystrica a okolie. Darom a kúpou sa nám podarilo získať cca 300 pohľadníc vydaných od začiatku 20. storočia. Budujeme aj digitálnu knižnicu a čitateľom sme sprístupnili novú študovňu – Tvorivé centrum. Verejnosť ocenila stretnutie s grafikom P. Ďuríkom, maliarom M. Cipárom, umeleckou knihárkou L. Mlichovou a spisovateľom Ľ. Feldekom, ktorí sa podieľali na vydaní bibliofílie Proglas.

Magdaléna Fazekašová (Trio Publishing): Sme mladé vydavateľstvo, tak by sa predpokladalo, že rok 2013 budeme považovať za dobrý. Lenže v marazme, v ktorom sa nachádza (nielen) knižný biznis, budeme radi, ak odchádzajúci rok prežijeme. Nie je to pesimizmus, vo viacerých smeroch bol úspešný: opakovane sme mali v desiatke najúspešnejších prozaikov Anasoft litera svojho finalistu Maroša Krajňaka, darilo sa nám etablovať s detskou edíciou Čítame s porozumením v školách, knižniciach, v radoch rodičov, potešilo nás niekoľko ocenení detských kníh v súťaži Bibiany, napriek situácii v knižnej distribúcii sme dokonca aj čo-to predali a môžeme si gratulovať, že naším jediným distributérom nebol TK Belimex.

Viera Némethová (Miestna knižnica Petržalka): Rok sme začali jedinečnou výstavou s názvom Petržalka do roku 1918. Nasledoval Deň ľudovej rozprávky – knihovníčky v krojoch deťom priblížili známe slovenské rozprávky, Jarný maratón s knihou, privítali sme Toňu Revajovú, ktorá predstavila svoju hrdinku Johanku. V apríli sme sa pripojili už po tretíkrát k podujatiu Noc v knižnici s Andersenom, neskôr k akcii Čítame si, ktorú organizujú UNICEF a Linka detskej istoty. Pripravili sme letný prázdninový program na Magio pláži na Tyršovom nábreží – štyri detské podujatia a tri besedy s autorkami ženskej literatúry pre dospelých.

Pavol Stano (Post Scriptum): Málokomu sa dnes dýcha ľahko, a ak sa k tomu pridá rana pod pás od „kolegov“ v dôležitom článku posúvajúcom knihy k čitateľom, na optimizme to nepridá. Napriek všetkému sa usilujeme ponúkať hodnotné tituly. Z aktuálne vydaných by som vyzdvihol duchovne ladenú poéziu Grálová sonáta od T. Klasa či prózu Pre teba vo forme e-mailovej komunikácie medzi Kanaďankou vietnamského pôvodu K. Thúy a Švajčiarom so slovenskými koreňmi P. Janovjakom. Z literatúry faktu si osobitne cením knihu Matúša Kučeru Slováci a Chorváti (Historické a kultúrne vzťahy), keďže téma doteraz nebola v slovenskej historiografii v takomto zábere spracovaná. Nie všetko sme stihli, ale dobrá kniha hádam zaujme aj v povianočnom čase…

Benjamína Jakubáčová (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave): Najcennejšou udalosťou bolo vyhlásenie budovy, v ktorej sídli naša knižnica, za národnú kultúrnu pamiatku. Taktiež ju krášli pamätná tabuľa k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu s nápisom: „Lebo sú bez kníh nahé všetky národy.“ Podarilo sa nám zrealizovať 3. ročník súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny salón Trnava. Potešili nás slová uznania odbornej poroty smerom k súťažiacim aj organizátorom a vydanie zborníka ocenených prác. Príjemne nás prekvapili Trnavčania, keď putovali v hojnom počte za európskou literatúrou po nevšedných miestach mesta. Knižnica bola koordinátorom Noci literatúry prvýkrát.

Mária Števková (Buvik): Odchádzajúci rok s magickým číslom trinásť si nenechal ujsť svoje právo – vyšantil sa do sýtosti. Čo spôsobil, dôverne poznajú vydavatelia. To pekné, čo nám priniesol, si práve hľadá miesto na pultoch kníhkupectiev. Volá sa symbolicky Nám sa ešte nechce spať (napriek všetkému). Je to kniha rozprávok na uspávanie detí – dielo skvelých umelcov Daniela Heviera a Svetozára Mydla. Naša druhá radosť sa volá Kozliatka od Jaroslavy Blažkovej a Márie Rázusovej-Martákovej. Ilustroval ju Vladimír Král. Buvik v ňom pravdepodobne našiel nového ilustrátora s citom a láskou k najmenším. Nie je to málo. Nuž, vďaka ti, rok 2013!

Iveta Hurná (Knižnica pre mládež mesta Košice): Knižnica má za sebou úspešný rok bohatý na podujatia: Noc literatúry a 3. ročník Mesiaca autorského čítania, počas ktorého mali návštevníci možnosť stretnúť viac ako 60 autorov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Luxemburska. Veľkú radosť máme z otvorenia novej pobočky knižnice LitPark v Kasárňach/Kulturparku, ktorej súčasťou je aj Múzeum detskej knihy. Modernú a dizajnovo zaujímavú pobočku sme slávnostne otvorili literárnym festivalom Číta celá rodina. Knižnično-informačné služby tu ponúkame čitateľom aj v sobotu a nedeľu.

Saša Petrášová (Vydavateľstvo Slovart): Medzi „naj“ knižné momenty určite patrí vydanie korešpondencie Júliusa Satinského a Oľgy Lajdovej. Rovnako ako pri Expedíciách, aj Listy Oľge obsahujú reprodukcie kresieb a poznámok autora. Populárna edícia svetovej beletrie MM pokračuje ďalšími titulmi, ako Ratolesť (A. A. Ólafsdóttir) a Listovník (M. Šiškin) v novom dizajne. Silným momentom bola rekordná návštevnosť na Bibliotéke – ľudia čítali a mali z kníh radosť. Najvďačnejší čitatelia sú deti, ktoré sa chodia pýtať na pokračovanie svojich obľúbených kníh alebo objavia nových hrdinov, ako napríklad Mimi a Líza (K. Kerekesová, K. Moláková, A. Salmela).

Zlatica Brodnianska (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen): Tento rok bol finančne náročný, ale vďaka entuziazmu a neutíchajúcemu nadšeniu pre knihovnícku prácu sme ho zvládli. Dúfame, že budúci bude lepší. Knižnici sa darilo vzhľadom na sťažené ekonomické podmienky celkom dobre. Na doplňovanie knižničného fondu nám neboli pridelené finančné prostriedky, ale napriek tomu sme získali asi 2000 nových kníh vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR, príspevku od mesta Zvolen, vlastným prostriedkom a projektu Jednu knihu ročne (knižnici) – Kúpiť – prečítať – darovať. Zorganizovali sme viac podujatí ako po iné roky a snažili sme sa zamerať ich na používateľov z rôznych komunít.

Albert Marenčin (Marenčin PT): Rok 2013 bol nesmierne ťažký. V prvom polroku sme museli riešiť gaunerov z Belimexu: Taraba – Košč – Šimko väčšinu vydavateľov okradli o milióny eur a státisíce kníh. Ale boli aj svetlé chvíle: mali sme troch finalistov Anasoft litera, z toho jedného víťaza. Naším najväčším projektom bola kniha Vily nad Bratislavou (T. Berka, J. M. Bahna). Vydali sme niekoľko ambicióznych kníh mladých, ale aj „osvedčených“ autorov (I. Dobrakovová, S. Žuchová, I. Gibová, V. Klimáček). Michalovi Hvoreckému u nás vychádza kniha Spamäti, ale aj reedície starších bestsellerov. Ak všetko dobre pôjde, bude to v číslach lepší rok ako ten predchádzajúci.

Anna Kolková (Lúč): Top knihou vydavateľstva Lúč sa stala kniha Gabriele Kuby Globálna sexuálna revolúcia, ktorá priniesla aj na Slovensko podrobnú analýzu gender revolúcií. Autorka na základe nemeckých reálií upozorňuje na celoplošné šírenie jej agendy cez všetky kultúrno-politicko-spoločenské inštitúcie. Vo vydaní tejto štyristostranovej knihy vidíme aj jej celospoločenský prínos pre objektívnu informovanosť čitateľov – mať pohľad na šíriacu sa ideológiu aj z „opačnej“ strany. Dôkaz záujmu ľudí o danú tému je i to, že za päť týždňov sa predalo štyritisíc kusov!