Ondrej Nagaj

Čo slniečko videlo

Žilina, Knižné centrum 2008

V knižnici je

plno kníh.

Prečítam si

jednu z nich.

Požičiam si

na chvíľočku

maľovanú

rozprávačku.

Nemusím v nej

čítať slová,

veď knižka

je obrázková.

Táto knižka je aj obrázková, aj sa dá v nej čítať veľa. Jednoduché rytmické rýmované básničky reflektujú všedné situácie obklopujúce dieťa. Básničky sa ľahko učia, rozvíjajú slovnú zásobu, a ponúkajú ozvláštňujúce pohľady na obyčajné veci či situácie.

-bi-