Jennifer Egan je autorkou knihy A  Visit from the Goon Squad (Návšteva z  Goon Squad), za  ktorú  roku 2010  získala National Book Critics Circle Award a  vlani Pulitzerovu cenu. Za hlavné inšpiračné zdroje pri písaní tohto diela uviedla Marcela Prousta a  televízny seriál Sopranovci. Už z  tejto nevšednej kombinácie sa možno dovtípiť, že ide o pozoruhodnú mozaiku tém aj žánrov, nakoľko sa nedá jednoznačne určiť, či ide o  román alebo zbierku krátkych poviedok. Je to vlastne akýsi portrét americkej spoločnosti, kniha je prierezom viacerých období, menia sa tu miesta pútavého a akčného deja rovnako ako postavy. Pri čítaní teda môžete mať pocit, že sa strácate. Po čase sa však vždy znova nájdete, dokonca aj vtedy, keď by ste už najradšej ostali stratení… v tejto fantastickej knihe.