súťaž
súťaž
Svoj debut Živé ploty (KK Bagala) dávala Soňa Uriková „dokopy“ približne päť rokov.
Tvoria ho krátke prózy, ktoré autorke najviac vyhovujú, o napísaní románu zatiaľ neu-
važuje. V kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bratislave ju 12. apríla spovedal Rudi
Rus, pristavil sa pri niekoľkých motívoch z jej debutu, napríklad násilie v domácnosti,
lenivosť mladých ľudí, zabíjanie zvierat. Moderátor vyzdvihol autorkinu schopnosť zamraziť
čitateľa pri zobrazení akýchsi „čriepkov surovej reality“. Autorka rada píše kontinuálne,
teda ak má k dispozícii celý voľný deň, no priznala, že v súčasnosti sa jej takýto voľný
čas hľadá veľmi ťažko.
  Vo vydavateľstve KK Bagala vyšla aj novinka Máriusa Kopcsaya Asvabaždénie, ktorú autor
v apríli predstavoval počas Asvabaždénie Tour 2016. Začiatok prezentácií symbolicky naplá-
noval na 4. apríla, dátum 71. výročia oslobodenia Bratislavy – počas večera v kníhkupectve
Martinus na Obchodnej zahral, zaspieval a prečítal niekoľko ukážok z knihy.
Novinár, reportér a publicista Juraj Mravec vydal vo Vyda-
vateľstve Petrus už tretí diel rozhovorov so svetoznámymi
fotografmi pod názvom Interview s fotografiou (Sedem
No. 3). Na jeho prezentácii v kníhkupectve Panta Rhei na
Poštovej v Bratislave 6. apríla spomenul, že jeho fascinácia
fotografiou začala v 80. rokoch 20. storočia počas štúdia
žurnalistiky, keď sa zoznámil s knihou esejí Daniely Mráz-
kovej Příběh fotografie a napokon i so samotnou autorkou.
Odvtedy ho ženie zvedavosť, čo motivuje „hviezdnych“ fotografov, rád sa s nimi rozpráva,
počúva ich príbehy a zážitky a hľadá spoločného menovateľa rozmanitosti ich fotografií.
Či už je to fotografia vojnová, žánrová, portrétová, vedecká… V predchádzajúcich dieloch
spolupracoval s Viktorom Vojtekom, dokopy ich plánuje vydať sedem.
  Z dielne rovnakého vydavateľstva je aj nová kniha aforizmov Tomáša Janovica Dva-
ja v jednom, ktorú v tých istých priestoroch predstavili týždeň predtým – je venovaná
pamiatke Kornela Földváriho. Keďže autor o svojej tvorbe nerád veľa hovorí, do diskusie
s Dadom Nagyom si pozval aj ďalších troch kamarátov spisovateľov: Dušana Dušeka, Pavla
Vilikovského a Jána Štrassera. Každý zo štvorice zúčastnených autorov prečítal niečo zo
svojej tvorby, ukážky sa väčšinou týkali jazyka, pretože inšpiračným zdrojom aforizmov
Tomáša Janovica je vo veľkej miere práve slovenčina.
Na počesť 90. narodenín historika Milana S. Ďuricu sa 14. apríla usku-
točnilo podujatie v Zichyho paláci v Bratislave. Poctu mu prišla vzdať
nielen rodina, ale aj kolegovia a priatelia. Na slávnostnom programe
bola predstavená i publikácia Testimonium hoc verum est (Post Scrip-
tum – Ústav dejín kresťanstva – OZ Libri Historiae), v ktorej na tohto
významného univerzitného profesora spomína 55 autorov a autoriek (Ján
Chryzostom Korec, Ján Kačala, Jozef M. Rydlo – zároveň aj zostavovateľ,
Anna Kolková a ďalší), aby tak z rôznych uhlov pohľadu poskladali jeho
portrét. O knihu súťažte zaslaním kupónu na adresu redakcie.
V apríli sa do zahranič-
ných i slovenských médií
dostala správa, že vo svete
je nedostatok pasteliek. Dôvodom je
obrovský dopyt po maľovankách pre dospelých, ktoré si v poslednom období získali mimo-
riadnu popularitu. Tento nový fenomén zaradili do svojich edičných plánov aj slovenské
vydavateľstvá. Vydavateľstvo Tatran ponúka dve publikácie Millie Marotty, autorky best-
sellera Sunday Times Kráľovstvo zvierat: Tropická krajina zázrakov a Divoká savana
(obe preklad Kristína Hapáková) inšpirované prírodou. Do sveta orientálnych vzorov vás
zavedú antistresové vymaľovanky Orient (preklad Zita Ročkárová) z Vydavateľstva Slovart
a mladší umelci si prídu na svoje s knihou Ivany Bartákovej Mandaly pre deti – Čarovný
svet okolo nás z Vydavateľstva Fragment. O všetky spomenuté publikácie môžete súťažiť
zaslaním príslušných kupónov na adresu redakcie.