Majú naši žiaci a študenti pútavé učebnice? Možno ich vydávať lacnejšie? Ako na to ide vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, o tom hovorí jeho PR manažérka Martina Karlíková.


Orbis Pictus Istropolitana je viac ako len obyčajné vydavateľstvo učebníc, hoci práve tie sú základom jeho produkcie a sú dlhodobo zaraďované medzi špičku slovenskej učebnicovej tvorby z obsahového, didaktického i výtvarno-grafického hľadiska. 

Aktuálny zoznam celej produkcie so stručnými anotáciami a ukážkami jednotlivých titulov zverejňujeme na svojej webovej stránke. Je usporiadaný podľa druhov škôl či jednotlivých vyučovacích predmetov. Nechýba ani informácia o celoslovenskej sieti kníhkupectiev, kde naše tituly môžete nájsť.

Keďže s našimi učebnicami denne pracujú tisíce žiakov a učiteľov na celom Slovensku, rozhodli sme sa svoje viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti spolupráce so školami a pedagógmi transformovať do iniciatívy Orbis Pictus Istropolitana pre Nové Slovensko. Vďaka nej môžu práve učitelia participovať na tvorbe kníh, z ktorých učia, pravidelne komunikovať priamo s ich autormi, z ktorých väčšina sú stále aktívni pedagógovia. Učitelia majú k dispozícii aj voľne stiahnuteľné materiály v elektronickej forme.

Iniciatíva smeruje k zmene štruktúry a organizácie spoločnosti tak, aby naplno využila svoj technologický, sociálny a ekonomický potenciál. Za nevyhnutný základ považuje jasne definované morálne hodnoty a motto ,,Dá sa to aj inak“. 

Ako priestor, kde by sa motto malo začať realizovať, vníma práve učebnicovú politiku a rozdelenie financií školám tak, aby si učiteľ hneď na začiatku mohol vybrať, z čoho bude učiť. V prípade, že z učebnice hradenej ministerstvom školstva učiť nechce, siaha po voľnopredajných  tituloch. Za učebnice teraz platíme dvakrát. Raz z našich daní, druhý raz priamo z peňaženiek rodičov.

Na akúkoľvek zmenu je však potrebná iniciatíva samých učiteľov a rodičov. A práve tú chce podporovať KLUB nášho vydavateľstva. Okrem väčšej finančnej a časovej dostupnosti učebníc pre školy poskytuje i priestor na väčšiu participáciu verejnosti na tvorbe ponuky učebníc pre všetky vekové kategórie, teda od materských až po vysoké školy.

Vzdelanie a múdri občania nepatria medzi priority väčšiny politikov, preto je každé čakanie zmien zhora len stratou času.