sa volal štvorstranový román, ktorý raz ktosi poslal do Vydavateľstva Slovart. Aj túto vtipnú epizódku z  profesionálnej kariéry uviedol 22.  mája jeho riaditeľ Juraj Heger na stretnutí s  čitateľmi v  kníhkupectve Martinus v  Bratislave. Vážnejším faktom je, že Da Vinciho kód, bez toho „pin“, je jednou z najpredávanejších kníh vo vyše dvadsaťročnej histórii vydavateľstva. Približne v  tomto duchu vtipu i vážnosti, osobných spomienok i vecnosti sa niesol celý večer, ktorý podčiarkol dôležitý a  často obchádzaný fakt, že knihy nepadajú spisovateľom z neba, ale sú tu vďaka vydavateľom… Z  noviniek Vydavateľstva Slovart, napríklad z Osamelosti prvočísiel, čítal herec Robert Roth.