Dado NAGY si pozval na pravidelné čítanie do bratislavskej predajne Pištek knihy (16. februára) prekladateľov Julianu SZOLNOKIOVÚ (vpravo) z maďarčiny a ruštiny a manželov Miroslavu a Stanislava VALLOVCOV z taliančiny. Juliana SZOLNOKIOVÁ výberom ukážok priblížila rozsiahle dielo súčasného maďarského autora Pétra Nádasiho Kniha pamätí (Kalligram 2004), ktoré autor písal šesť rokov a prekladateľka venovala jeho slovenskej podobe plné dva roky. Význam tohto románu nespočíva len v jeho rozsahu (kniha má takmer 1000 strán), ale v mnohoznačnosti tém, ktoré autor predkladá, a v ich spracovaní. Péter Nádasi prostredníctvom  troch rozprávačov odkrýva čitateľovi rozličné pohľady na maďarskú spoločnosť v súčasnosti i v minulosti.

Manželia VALLOVCI sa od spoločného prvého prekladu – Boccacciovho románu Filocolo – venovali prekladu svojich obľúbených talianskych autorov samostatne, hoci ich lásky sa prelínajú aj v literatúre. Stanislav VALLO preložil Ecovo Foucaultovi kyvadlo, Miroslava VALLOVÁ jeho Päť úvah o morálke. Na čítanie si vybrali ukážky z posledného, nedokončeného diela Itala Calvina, zo zbierky poviedok-esejí o ľudských zmysloch, ktoré Miroslava Vallová v slovenčine nazvala Slnko v znamení jaguára, a jej manžel sa rozhodol pre obľúbenú poviedku z knihy Dina Buzzatiho Sedem poschodí a najnovší román z Vydavateľstva Slovart Ja sa nebojím, ktorý napísal mladý taliansky autor N. Ammaniti podľa skutočnej udalosti.