Daj dieťaťu do rúk knihu a dáš mu vzdelanie

     Mestská knižnica v Piešťanoch svojimi aktivitami dokáže prilákať množstvo detských čitateľov. V procese ich výchovy majú dôležitú úlohu dlhodobé projekty (Korunovácia najčítanejšej detskej pôvodnej a prekladovej knihy, Čítanie je super...), ako aj bežné podujatia knižnice – stretnutia s tvorcami detskej knihy, divadelné predstavenia, výstavné projekty, prednášky, tvorivé dielne, kvízy a pod. Dôraz sa vždy kladie na tvorivosť, hravosť a interaktívnosť. Knižničné aktivity vrcholia Týždňom hlasného čítania a Týždňom slovenských knižníc.

    Počas Týždňa hlasného čítania sme si pripomenuli 200. výročie narodenia svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena a Medzinárodný deň detskej knihy. Spolu s našimi malými návštevníkmi sme sa ponorili do sveta čarokrásnych rozprávok, sprevádzala nás Palculienka i Dievčatko so zápalkami, hľadali sme šťastie pomocou kúzelných galoší. Stretnutie v kancelárii pána primátora Ing. Rema Cicutta i v kancelárii pani viceprimátorky Ing. Evy Pobjeckej, bolo pre deti veľkým zážitkom, hravo hlasno si prečítali, porozprávali sa s rozprávkarom pánom Stanislavom Bebjakom, putovali s Osmijankom po Zlatej bráne plnej básničiek.

      V Týždni slovenských knižníc sa na podujatiach  zúčastnilo 360 čitateľov, možnosť bezplatného zápisu do knižnice využila stovka nových čitateľov.

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel si najmenší návštevníci knižnice vyrobili na tvorivej dielni naše najkrajšie hrady. Pre Jednotu dôchodcov prišiel prednášať Mgr. Andrej Bolerázsky o Maharadžoch v Piešťanských kúpeľoch. Stredoškoláci mali možnosť zoznámiť sa s autorom prvého internetového bestselleru Maximom E. Matkinom, ako inak cez internet na on – line besede.

Kam, kam, kam, kam sa poberám je názov básničkovej knihy od pani Evy Kopúnkovej, s ktorou sa mali deti možnosť u nás zoznámiť. Trošku si spolu zaveršovali, pospievali, ale najmä sa niečo nové dozvedeli.

Veronika Grežďová