Dalimír Hajko: Úvod do indickej filozofie (Hodnoty a východiská)

Dalimír Hajko: Úvod do indickej filozofie (Hodnoty a východiská)

 

Najnovšia kniha slovenského filozofa a kulturológa Dalimíra HAJKA chce prispieť k lepšiemu poznaniu filozofických tradícií a dodnes živých východísk myslenia príslušníkov takmer miliardovej civilizácie, ktorú Henry Kissinger zaradil medzi päť v budúcnosti najvplyvnejších mocností rozhodujúcich o globálnych perspektívach sveta. Napriek početným produktom rôznych amatérov a samozvaných „prorokov“ je indická filozofia v slovenskom kultúrnom prostredí pomerne málo známa, resp. sa o nej šíria skôr mýty a polopravdy. Dielo chce tento deficit aspoň čiastočne zmierniť a vedecky serióznym spôsobom vypovedať o začiatkoch filozofie v Indii. Prístup autora k téme je predovšetkým filozofický, historický, filozoficko-religionistický a eticko-antropologický. Vychádza z veľkých iniciatív indického filozoficko-náboženského myslenia: všíma si ortodoxný hinduizmus (védska kultúra, upanišády, Bhagavadgíta a daršany), neortodoxné sústavy (džinizmus, buddhizmus, pozornosť venuje aj materialistickým názorom. V záverečnej časti autor hľadá v súčasnom indickom myslení - nadväzujúcom na minulé tradície - možné pramene takýchto inšpirácií pre euroamerickú civilizáciu, ktoré sú relevantné najmä z hľadiska aktuálnych globalizačných procesov. Kniha  vychádza vo vydavateľstve Hajko & Hajková.