Daniel Hevier a Ľubomír Feldek čítajú verše v Stuttgarte

Vo štvrtok 9. septembra 2004 budú v Stuttgarte znieť verše Ľubomíra FeldekaDaniela Heviera. Literárne podujatie nazvané Hľadanie stratených krídel je autorským čítaním spojeným s besedou.

           Výber básní si zostavili sami umelci a prednesú ich v nemeckom preklade. Podujatie moderuje Daniela Humajová, ktorá v úvodnom slove prednesie aj stručnú esej o súčasnej slovenskej literatúre, vydavateľskej scéne a situácii na slovenskom knižnom trhu.
           Literárne podujatie Hľadanie stratených krídel pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Stuttgarte a s Mestskou knižnicou v Stuttgarte.

(suba)

Ľubomír Feldek

Daniel Hevier