Darujte dve percentá z dane

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darujete 2 percentá zo svojej dane, môžete ich venovať na podporu literatúry.

Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava

IČO: 17328501

Právna forma: občianske združenie

Viac informácií: www.sspul.sk

Názov: literarnyklub.sk

Sídlo: Ludanská cesta 27, 934 05 Levice

IČO: 379 669 01

Právna forma: občianske združenie

Viac informácií na www.literarnyklub.sk

Názov: Spolok slovenských spisovateľov

Sídlo: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
IČO: 30778166
Právna forma: občianske združenie

www.spolokspisovatelov.org