Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka plánujú v apríli 2014 zorganizovať na nádvorí Klariskej 16 ôsmy ročník Bratislavskej burzy kníh. Zúčastnené knižnice venujú na burzu knihy vyradené zo svojich fondov, tie však nestačia na jej plnohodnotné zrealizovanie. Pomôcť môžete aj vy. Ak máte doma knihy, ktoré vám zaberajú veľa miesta alebo ktoré už nepotrebujete, môžete ich darovať na účely ich predaja. Prineste ich do Mestskej knižnice na ľubovoľné pracovisko (pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 19.00, streda 12.00 – 19.00). Výslednú sumu z predaja kníh použije Mestská knižnica na zakúpenie a výrobu zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých na Klariskej 16, kde poslúžia zrakovo znevýhodneným občanom.