Mestská knižnica v Bratislave si prednedávnom pripomenula 110. výročie založenia. Pri tejto príležitosti v októbri sprístupnila v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ulici výstavu Dávnoveké fondy starej Bratislavy, ktorú pripravila v spolupráci s oddelením knižničného fondu Archívu mesta Bratislavy (AMB). Oddelenie knižničného fondu AMB založil ako vedeckú Regionálnu knižnicu v roku 1923 Dr. Ovidius Faust, hlavný archivár mesta. Regionálna knižnica bola v rokoch 1961 – 1969 súčasťou Mestskej knižnice v Bratislave. Na spoločnej výstave sa prezentovali dobové dokumenty z fondov oboch knižníc.

Knižnica bola slávnostne sprístupnená pre verejnosť 1. októbra 1900 a niesla názov Mestská knižnica slobodného kráľovského mesta Bratislavy. Jej fond tvorilo 4 349 zväzkov kníh zväčša v maďarskom a nemeckom jazyku. V slovenskom jazyku boli na začiatku len štyri knihy, no postupne, najmä po vzniku prvej Československej republiky boli v knižnici diela slovenských spisovateľov zastúpené v úplnosti. Zo zachovaných kníh sa na výstave predstavili: kniha Horoscopov z roku 1825, zbierka básní Gedichte von Selmar z roku 1804, či najstaršia kniha z fondu knižnice písaná švabachom od Albrechta von Haller z roku 1793. Zvláštnu expozíciu si zaslúžili prvé vydania kníh slovenských autorov pre deti a mládež z rokov 1926 – 1951: Smelý zajko v Afrike z roku 1944, útla knižočka od Ľudmily Podjavorinskej Klások z roku 1947 a nechýbali ani svetoví autori, napríklad Charles Dickens so svojím Svrčkom na ohnisku z roku 1946.

Oddelenie knižničného fondu AMB na výstave prezentovalo skvosty, akými sú Staré zápisnice mesta Bratislavy od Dr. Ovidia Fausta, Ulice a námestia z roku 1905 v maďarskom jazyku, Adresár mesta Bratislavy z roku 1922 v nemeckom jazyku a z roku 1929 v slovenskom jazyku, Bratislava – stavební obraz města a hradu v českom jazyku z roku 1936. Škoda len, že práve tieto vzácne dobové dokumenty sa tiesnia v nevyhovujúcich priestoroch oddelenia knižničného fondu AMB a pre verejnosť sú dnes prakticky neprístupné. Aj preto sme radi, že sa na výstave podarilo prezentovať bohatstvo dejín starej Bratislavy, uložené v dobových dokumentoch oboch inštitúcií.