Prezentácia ojedinelej publikácie Dejiny hudby II. Renesancia  autorky Nade Hrčkovej sa uskutočnila 23. februára v  kníhkupectve Svet knihy v Bratislave. Do predajní tak prichádza po Dejinách hudby I. Európsky stredovek(Orman 2003) druhý diel dejín hudby, ktorý je druhou časťou 6-dielneho cyklu dejín európskej hudby. Odborníci sa zhodujú v názore, že takéto dejiny hudby neexistujú ani vo svetovom meradle. Súčasťou krásne graficky stvárnenej knižky je aj CD s nahrávkami ukážok.