Dejiny slovenskej literatúry I. a II.

Dvojzväzkové historiografické dielo spoločne pripravili Slovenský literárny ústav Matice slovenskej v Martine, Vydavateľstvo Matice slovenskej a Literárne informačné centrum. Vedúcim autorského kolektívu je popredný literárny historik a skúsený vysokoškolský pedagóg Imrich Sedlák. Prvý zväzok je zameraný na literárnu kultúru stredovekého Slovenska, literatúru renesancie a humanizmu, slovenský literárny barok, klasicizmus, slovenský literárny romantizmus, realizmus a slovenskú modernu. Druhý zväzok reflektuje slovenskú literatúru 20. až 80. rokov 20. storočia, literárne procesy 90. rokov a súčasný literárny život na Slovensku. Súčasťou druhého zväzku aj krajanská literatúra. Publikácia obsahuje aj register miest a mien a resumé v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.