Dejiny slovenskej literatúry III.

Prezentácia tretieho zväzku Dejín slovenskej literatúry – Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia od Viliama Marčoka s kolektívom spoluautorov (M. Babiak, O. Herec, J. Hvišč, Z. Stanislavová, J. Šrank) sa konala v bratislavskom Klube spisovateľov 8. marca 2005.

Nová kniha nadväzuje na Dejiny slovenskej literatúry I a II od literárneho vedca Stanislava Šmatláka. Viliam Marčok okrem iného na prezentácii zdôraznil aj iný prístup k periodizácii dejín: „Pokúšame sa vyhmatať aj vnútornú periodizáciu rozrastu literatúry, ktorá nekopíruje politické medzníky. Takýto pohľad si neraz vyžaduje nové čítanie diel v nových súvislostiach, čo, pravdaže, vedie k problematizácii vžitých hodnotení a súvislostí. Pochopiteľne, nie všetko sa nám podarilo doriešiť, niekedy možno ide skôr o evidovanie problémov, ako o ich uzavretie, ale proces poznávania sa urýchliť nedá. Keďže sa nachádzame v prelomovom období a znova sme náchylní k jednostranným hodnoteniam, toto sledovanie ciest literatúry v zložitom období by malo prispieť k tomu, aby sme sa nedali znova zlákať k zjednodušeným perspektívam a aby sme zároveň docenili niekedy len tichý vzdor tvorcov proti totalitným manipuláciám.“

-r-